CEAL-Network

OASIS GAME in de Muide: Muide4Youth

Uitdagend project rond sociaal ondernemerschap en stadsontwikkeling

CEAL-netwerk

Act4Change vzw is partner van het Europese ‘Community-based Entrepreneurship Action Learning’ Network (CEAL-netwerk). Hiervoor voeren we een pilootproject uit voor en door jongeren met als sleutelwoorden: ondernemingszin, actiegericht leren, gemeenschapsontwikkeling. Lees er hier meer over en ontdek hoe jij kan deelnemen!

‘Community-based’

Onze locatie is de wijk Muide-Meulestede in Gent.

‘Entrepreneurship Action Learning’

Het pilootproject heeft als doel om de Oasis Game toe te passen met als focus het stimuleren van ondernemingszin bij jongeren (18+). Tijdens het pilootproject doorlopen jongeren met verschillende leeropportuniteiten een informeel leertraject waarbij ze bijdragen aan hun eigen en elkaars ontwikkeling en die van hun gemeenschap. Het is de bedoeling om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en hun vaardigheden als sociale ondernemers te versterken. Tegelijkertijd vormt het een leerervaring buiten de traditionele schoolmuren. Dit doen we door de jongeren te begeleiden bij het opzetten en uitvoeren van een project dat op termijn – ook na het beëindigen van het project – de lokale gemeenschap versterkt en verduurzaamt.

‘Network’

Lokaal

Voor de uitvoering van dit project werken we samen met een aantal educatieve partners en wijkpartners:

 • Universiteit Gent
 • Jong vzw
 • Artevelde Hogeschool
 • Hogeschool Gent

Internationaal

In totaal zes verschillende organisaties in Europa vormen samen het CEAL-netwerk.

Elke organisatie voert lokaal een gelijkaardig project uit en regelmatig vinden transnationale bijeenkomsten en trainingen plaats om ervaringen uit te wisselen. En daar neemt Act4Change uiteraard ook aan deel! Zo organiseerde Act4Change in april 2015 de Kick-Off Meeting in Brussel. Nadat alle pilootprojecten uitgevoerd zijn, leggen we alle ervaringen samen met als doel om hieruit een gemeenschappelijk actieleermodel te destilleren, en zo formeel en informeel leren met elkaar te verbinden.

 • België - Act4Change
 • Nederland - Elos Nederland
 • Duitsland - Ideen³
 • Verenigd Koninkrijk - Edventure Frome
 • Spanje - GSA Madrid
 • Spanje - Kiribil Sarea
 • Brazilië - Instituto Elos

Kom meer te weten over het CEAL-netwerk:

https://www.facebook.com/cealnetwork?fref=ts 

http://ceal-network.org/ 

Doelstellingen

We streven drie doelstellingen na.

Gedurende het lokale pilootproject (voorjaar 2016):

1. Het aanbieden van een traject aan een groep jongeren dat hun ondernemingszin en –vaardigheden ontwikkelt. Er wordt een zo divers mogelijke groep samengesteld van 10 studenten van het hoger onderwijs en 10 jongeren uit de wijk (met bijzondere aandacht voor jongeren die minder leerkansen genoten). Tijdens het traject leren ze op ludieke wijze, stapsgewijs en al doende vaardigheden die verband houden met samenwerken, diversiteit, sociaal ondernemerschap, dialoog, organiseren,… door via concrete opdrachten oplossingen te zoeken voor reële uitdagingen in de wijk.

2. Dit is een gemeenschapsontwikkelend project. Enerzijds is het de bedoeling om sociale meerwaarde te creëren in de wijk in Gent. Anderzijds heeft gemeenschap betrekking op de groep jongeren.

Gedurende het volledige project (april 2015-najaar 2016) en samen met het hele CEAL-netwerk:

3. De creatie van een toegankelijke materiële output met als doel dat al doende leren geïntegreerd kan worden in het formeel onderwijs. De ervaringen uit de zes pilootprojecten worden gecombineerd in een gemeenschappelijke materiële output. Deze output moet gelijkenissen en verschillen blootleggen en leidt idealiter tot praktische richtlijnen die het mogelijk maken om actiegericht leren te integreren in het hoger onderwijs.

 

Oasis Game

Hoe realiseren we deze doelstellingen? Alle pilootprojecten van het CEAL-netwerk starten vanuit de Oasis Game, een methodologie die het lokale gemeenschapsgevoel versterkt en ondernemingszin stimuleert met het oog op creëren van sociale meerwaarde. De 7 opeenvolgende stappen van de methodologie faciliteren een – speels doch transformerend – proces om binnen een bepaalde gemeenschap de solidariteit te versterken, gemeenschappelijke dromen te identificeren en deze met behulp van de aanwezige middelen en talenten te verwezenlijken. Verder biedt de methodologie concrete tools die het ontwikkelen van vaardigheden op vlak van sociaal ondernemen en leiderschap stimuleren bij al wie betrokken is bij de uitvoering van de Oasis Game, zowel facilitatoren als deelnemers.

De Oasis Game werd ontwikkeld en wordt al jaren toegepast door Instituto Elos (www.institutoelos.org/en) in Brazilië, sinds 2011 in Europa door Elos Nederland (www.elosnederland.nl) en meerdere mensen uit het CEAL-netwerk hebben hierover een opleiding gevolgd.

Hoe speel je een Oasis Game? http://issuu.com/elos/docs/elos_methodology_-_pocket_manual

 

Planning

De huidige planning voor de uitvoering van het pilootproject ziet er als volgt uit.

Begin Februari 2016: start lokaal pilootproject.

Fase 1: twee verlengde weekends om de 7 stappen van de Oasis Game te spelen + initiatie fase 2 op einde tweede weekend.

Eind februari tot begin maart 2016

Fase 2: uitvoeren van verschillende challenges die de groep jongeren uitdaagt om al doende bij te leren over sociaal ondernemen. Er worden verschillende projectdagen ingepland waarop de groep jongeren samenkomt voor begeleiding en reflectie.

Mei 2016: einde lokaal pilootproject. Evenement met feestelijke voorstelling en evaluatie van het project door de jongeren en de wijk.

September 2016: Slotevent Europees partnerschap

 

Met de gewaardeerde steun van Erasmus +