Masterclass

Helemaal akkoordAkkoordNoch akkoord, noch niet akkoordNiet akkoordHelemaal niet akkoordGeen mening
Ik weet wat de duurzame ontwikkelingsdoelen (DOD's, Engels: SDGs) inhouden.
Ik weet hoe de duurzame ontwikkelingsdoelen tot stand zijn gekomen
De duurzame ontwikkelingsdoelen zullen invloed hebben op mijn persoonlijk leven
WaarNiet waar
Duurzame consumptie en productie
Bescherming van inheemse culturen
Klimaatverandering tegengaan
Uitroeien van armoede
Technologietransfers bevorderen