Catapa Masterclass Duurzame Ontwikkeling

07/02/2015 - 10:00 to 08/02/2015 - 17:00
Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent
België

Dit keer zal er in de drie trajecten in worden gegaan op de verschillende kanten van grondstoffen schaarste. De inschrijvingen zijn inmiddels helaas gesloten

 

Gezamenlijke activiteiten:

 • Key Note: Daan Janssens, als oprichter en voormalig coördinator van Catapa is Daan uitstekend geplaatst om ons een brede introductie te geven in de globale grondstoffen problematiek. Zijn ervaringen als vrijwilliger zowel in het Noorden als Zuiden en ruime professionele ervaring in dit veld bij een wijde variatie aan NGOs, culturele organisaties en onderzoeksinstellingen helpen hem ongetwijfeld om ons door dit vraagstuk te leiden. Wij kijken er alvast naar uit om te delen in zijn kennis en ervaringen van in het veld!
 • Debattle
 • Workshop duurzaam zeep & shampoo maken

 

Circulaire economie

“Anyone who believes that exponential growth can go on forever in a finite world, is either a madman or an economist.” – Kenneth Boulding (1973).Na meer dan 40 jaar is deze uitspraak meer dan relevant geworden en stelt een ernstig probleem aan de kaak in onze manier van leven. Volgens het Global Footprint Network zullen we het equivalent van drie planeten in 2050 nodig hebben om ons huidig consumptiepatroon te verduren.

Ons gemeenschappelijke lineaire economische patroon van "ontginnen, maken, consumeren en afdanken' veroorzaakt een grootschalige en wereldwijde uitputting van grondstoffen. De gevolgen hiervan voor de mondiale ecologie en economie zijn rampzalig en putten onze planeet uit. Het is vanuit dit besef dat velen de noodzaak van een transitie naar een meer circulaire economie willen bevorderen, in een circulaire economie worden alle grondstoffen en middelen meer zorgvuldig en efficiënt beheerd gedurende de volledige levenscyclus.

 1. In de eerste sessie komen twee medewerkers: Sam Deckmyn en Veerle Spaepen van Plan C een uitgebreide introductie tot de circulaire economie geven. Plan C is het Vlaamse transitienetwerk voor duurzaam materialenbeheer en is één van de drie pijlers van het Vlaams materialenprogramma. Ze zijn ervan overtuigd dat er ingrijpende veranderingen moeten komen om tot een duurzaam materiaalbeheer te komen. Geen Plan B, dat enkel symptomen bestrijdt, maar een Plan C dat streeft naar radicale systeeminnovaties
 2. Maarten Dubois & Niel Staes zullen in het afsluitend debat oog hebben voor de transitie naar een circulaire economie. Maarten Dubois is manager van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) dat één van de drie pijlers van het Vlaams Materialenprogramma vormt. Zijn onderzoek gaat over de politieke en financiële stimulansen die nodig zijn om een transitie naar een meer circulaire economie mogelijk te maken. Niel Staes is lid van de partij Groen, medeoprichter en blogger bij Zeronaut. Zeronaut.be is een blog ter ere van de duurzame revolutie. De naam Zeronaut.be is geïnspireerd op de definitie van John Elkington en hoopt in die geest initiatieven met een duurzame missie aan te wakkeren door te informeren over opvallende innovaties en relevante nieuwe kennis.
   

 

Land, natuurlijke bronnen en conflict

Het traject Land, natuurlijke bronnen en conflict handelt over de politieke economie van natuurlijke rijkdommen. Aan de hand van drie sessies wordt inzicht verworden in de rol van natuurlijke rijkdommen en conflicten op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. De eerste sessie handelt over de lokale problematiek van landroof en voedselzekerheid in de Filipijnen. Een tweede sessie gaat dieper in op de beleidsagenda van Europese en Belgische beleidsmakers ten aanzien van wereldwijde conflicten waarin de schaarste van natuurlijke metalen een belangrijke rol speelt aan de hand van een specifieke case studie. Een laatste sessie biedt een uiteenzetting aan die de geopolitiek rondom de energie dilemma's kadert en de machtsverhoudingen op mondiaal niveau verklaart.

 1. De eerste sessie zal worden begeleid door Pascal Van Driessche, een expert op het gebied van duurzame ontwikkelingskwesties zoals voedselzekerheid, landroof en mijnbouw. Momenteel werkt hij bij Solidagro en beheert hij programma's in de Filipijnen en Bolivia. Solidagro is een officieel erkende NGO in België die de armste boerenfamilies in het zuiden ondersteunt en hun recht op voedsel verzekert via kleinschalige projecten.
 2. n de tweede sessie komt Nick Meynen jullie prikkelen rond politieke ecologie en geopolitiek: wat zijn de lange termijn trends in conflicten rond energie en grondstoffen? Hoe hangen conflicten op lokaal niveau samen met de geopolitiek op macro niveau? Nick is een geograaf die bijkomende studies in conflict & development en internationale onderzoeksjournalistiek deed. Hij is auteur van boeken rond globalisering en groene economie en werkt momenteel voor de Europese federatie van milieu NGOs (de EEB), waar hij vooral actief is met een internationaal project dat ecologische conflicten karteert.
 3. De laatste sessie van dit traject zal worden verzorgd door Olivier Beys. Olivier is veelzijdig beleidsadviseur met expertise op het gebied van duurzaamheid, buitenlandse zaken, mensenrechten en sociale en milieugerelateerde aspecten van de internationale handel. Olivier Beys was assistent van Eva Brems in het Belgische parlement. Ook werkte hij als onderzoeker en communicatie specialist in de NGO-sector. Momenteel schrijft hij voor diverse media over duurzame ontwikkeling en werkt hij aan een sociaal project in Brussel in verband met circulaire economie.

 

Responsible Mining

- Dit traject zal grotendeels in het Engels zijn, aangezien één van de begeleiders niet Nederlandstalig is, het is wel mogelijk om je eigen reacties en vragen tijdens de sessies in het Nederlands te stellen -

 

 1. Marc Craps has degrees in labour and organizational psychology, social and cultural anthropology and philosophy and wrote a PhD thesis about multiactor collaboration. He has worked with with squatters’, indigenous’ and poor peasants’ organizations in South America (Uruguay and Ecuador). Later he coordinated two projects of the Flemish Interuniversity Council (VLIR-UOS) at the University of Cuenca. These projects enabled me to reconcile my academic and social interest. Currently he teaches Corporate Social Responsibility, at the Faculty of Economics and Business Management of KU Leuven at Campus Brussels.
 2. Timo Boekel & Quinton Jie will discuss best case practises. Together with four other students/young professionals they form the 'Circular Economy Ambassadors', where they work to give the circular economy a boost. They inform and inspire companies, organisations and entrepreneurs to start working on a more circular economy.
 3. Charlotte Christiaens has a master degree in social and cultural anthropology and international relations, she is currently working as coordinator of CATAPA. CATAPA is a non-governmental volunteer organization in Belgium, doing research and lobbying on globalization and sustainable development in Latin America, with a focus on mining.