Community Entrepreneurship Action Learning Program

19/02/2016 - 11:45
Muide
Gent
België

Zin om deel te nemen aan een Oasis Game? Een spel in de Muide in Gent waar plaats zal zijn voor uitdagingen, actieve leermomenten en het werken in groep?

 

Van februari tot april 2016 organiseert Act4Change een Oasis Game in de Muide samen met VZW Jong, Universiteit Gent, Hogeschool Gent en Artevelde Hogeschool. Tijdens deze activiteit wordt een zo divers mogelijke groep samengesteld van 10 studenten van buiten de Muide en 10 jongeren uit de Muide. Tijdens het traject leren jullie op ludieke wijze, stapsgewijs en al doende vaardigheden die verband houden met samenwerken, diversiteit, sociaal ondernemerschap, dialoog, organiseren,… door via concrete opdrachten oplossingen te zoeken voor reële uitdagingen in de wijk.

Wat kan jij leren?

Ondernemerschapsvaardigheden,  project management, professioneel werken in teamverband, interculturele en professionele communicatie, inzicht over stadsontwikkeling en burgerparticipatie.

Op 16 februari om 18u vindt een inleidende workshop plaats, waar je vrijblijvend meer kennis kan maken met de stappen van de Oasis Game. Deze stappen zijn ‘waarderend kijken’, het ‘bouwen van relaties’, het ‘op zoek gaan naar een collectieve droom’, het ‘samen ontwikkelen van een ontwerp’ en uiteindelijk het ‘samen realiseren van deze droom’. Na het realiseren van deze droom moet dit natuurlijk gevierd worden en dromen we verder om een duurzaam project te creëren.

De Oasis Game zelf start op 19 februari in de avond. Het volledige traject zal volgend engagement vragen:

Eerste weekend op 19, 20 en 21 februari, vrijdagavond, zaterdag en zondag de hele dag.
Een tweede Oasis Game weekend op 25, 26 en 27 februari. Zondag 27 februari starten we met een tweede fase van het project waarin de groep specifieke opdrachten krijgt die jullie gezamenlijk moeten oplossen.
Deze opdrachten worden opgevolgd tijdens minimaal drie workshopdagen die in maart en april zullen plaatsvinden. Op deze workshopdagen wordt telkens momenten voorzien om samen te werken, maar indien gewenst ook expertise van buitenaf van mensen die de jongeren kunnen begeleiden met de projecten die jullie hebben.

Om dit project een succesvol groepsproject te laten worden verwachten we aanwezigheid op iedere activiteit (met uitzondering van de inleidende workshop). Het groepsproces is essentieel in dit spel, en daarom is het belangrijk om samen iets op te bouwen. Daarom kan het handig zijn in Gent te blijven slapen tijdens de Oasis Game weekends. Indien dit voor jullie moeilijk is kunnen we altijd samen slaapplaatsen proberen regelen.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze unieke ervaring, bezorg ons jouw motivatie voor 1 februari in volgend webformulier en neem deel aan de workshop op 16 februari!

Kilk hier voor het webformulier!