Masterclass Duurzame Ontwikkeling

28/11/2014 - 18:00 to 30/11/2014 - 15:00
Sint-Pauluscentrum
Galgenstraat 36
3110 Rotselaar
België

Van 28-30 november 2014 is het alweer tijd voor de 8e Masterclass. Meer informatie over het programma en inschrijvingen volgt hier.

Trajecten

Stedelijke Netwerken: Een duurzame toekomst?

Duurzaam samenleven in verstedelijkte gebieden: hoe realiseer je dat? In dit traject bekijken we enkele praktische initiatieven en de context waarin ze tot stand kwamen.

1. Michel Bauwens - Oprichter van de Peer 2 Peer Foundation. Hij heeft een klare kijk op deeleconomie en weet beter dan wie dan ook dat we moeten gaan naar een systeem van samenwerken en sharen. Op die manier schetst hij het ruimer filosofisch kader van stedelijke netwerken en hun kracht voor duurzame verandering.

2. Johan De Herdt - Project manager voor Klimaat bij de Stad Antwerpen. Hij is er mede verantwoordelijk voor het opstellen van het Klimaatplan dat onder meer mogelijk werd gemaakt het Convenant of Mayors te ondertekenen, een Europees initiatief om burgemeesters rond tafel te krijgen rond duurzame thema's. Hij zal dieper ingaan op interstedelijk samenwerken.

3. Lieven D’hont en Isabel Bombeke - De derde sessie richt zich op praktische initiatieven. Lieven is medeoprichter van Wijdelen vzw, een netwerk van buurtbewoners waarbij mensen spullen van elkaar kunnen lenen. In zijn praktische voorstelling legt Lieven uit hoe hij dit initiatief uit de grond stampte, wat zijn toekomstvisie en droom voor het project is en hoe de samenwerking met Nederland gebeurt. Isabel werkte vier en half jaar voor een lokale LETS-groep. Binnen LETS- en aanverwante gemeenschappen wil zij debat, kennisdelen, netwerkvorming en trans-parantie organiseren. Volgens haar is er nog heel wat werk aan de winkel vooraleer mensen echt aan zelf-empowerment kunnen doen.

Een kritische kijk op ontwikkelingssamenwerking

1. Met Alain Baetens kijken we allereerst naar de doeltreffendheid en pijnpunten van ontwikkelingshulp en het internationaal denken hierover. Alain werkt al jaren rond de duurzaamheid van hulp in de meest kwetsbare gebieden en is dan ook vertrouwd met zowel de technische als politieke uitdagingen. Zo werkte hij mee aan de hervorming van het Belgische ontwikkelingsbeleid en als adviseur van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en sinds kort Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

2. Tijdens onze tweede sessie verkennen we de link tussen ondernemen en ontwikkelingssamenwerking. Jan Van de Poel is als beleidsmede-werker fiscaliteit en private sector bij 11.11.11 uitstekend geplaatst om ons door het Belgisch en Europees beleid te loodsen, in te gaan op het Belgisch institutioneel kader en de betekenis ervan voor samenwerking met de private sector te bespreken. Jan Van Ongevalle is onderzoeksleider Duurzame Ontwikkeling aan de KULeuven. Hij werkte 15 jaar als technisch adviseur in Zimbabwe en onderzocht recent het Belgisch draagvlak voor ontwikkelings-samenwerking. Hij komt de resultaten hiervan voorstellen: Hebben Belgen nog interesse in ontwikkelingssamenwerking? Welk beeld hebben wij over het Zuiden? Hoe kunnen ngo’s en andere actoren hiermee omgaan? Jan gaat hiervoor in gesprek met Terri Grootjans, verantwoordelijke vrijwilligerswerking bij Broederlijk Delen (BD). Rekening houdende met de hedendaagse trends, stippelt zij het vrijwilligersbeleid uit voor Broederlijk Delen. Zij deed eerder al ervaring op als bewegingswerker bij Don Bosco en 11.11.11. Terri zal ons onder meer vertellen hoe ngo’s als BD omgaan met de bevindingen geformuleerd in de studie van de KULeuven.

Dagvaard de staat in de naam van het klimaat

1. Koen de Feyter - Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Als specialist in het internationaal recht biedt hij ons een algemeen overzicht van de juridische mogelijkheden om de staat te dagvaarden. Door zijn persoonlijke ervaring met grassroots projecten op het gebied van juridisch activisme is hij de ideale spreker om dit traject op een omvattende manier in te leiden.

2. Nick Meynen werkt als milieuactivist, journalist en schrijver. Bij het European Environmental Bureau (EEB) is hij verantwoordelijk voor de communicatie rond het internationale EJOLT Project waar activisten en wetenschappers samenwerken rond het thema environmental justice. EJOLT brengt wetenschap en civiele maatschappij dichter bij elkaar om milieu-onrechtvaardigheden het hoofd te bieden. Hij zal onder meer dieper ingaan op een aantal concrete cases, zoals de zaak van Ecuador vs. Chevron.

3. De laatste spreker voor dit traject is Prisca Merz, activiste bij 'End Ecocide on Earth', een internationale organisatie die ervoor strijdt om ecocide te erkennen als een misdaad tegen de mensheid. Ecocide is aanzienlijke schade aan, vernietiging van of het verliezen van eco-systemen in een gegeven territorium, waardoor het verschillende soorten milieurampen omvat. Een dergelijke erkenning zou ervoor zorgen dat het ook internationaal bestraft kan worden. In deze sessie wordt meer informatie gegeven over dit project, de wensbaarheid ervan en de problemen die ze momenteel ondervinden.

Co-creatie: Duurzame Voortrekkers

Dit keer gaan we op zoek naar een wedstrijdformule om jonge voortrekkers samen te brengen, kennis te laten uitwisselen, te waarderen en een unieke zichtbaarheid te geven. Tijdens het traject ontdekken we de (geheime) ingrediënten van een succesvolle wedstrijd en leer je een methodiek om elk idee te realiseren.

Dit co-creatietraject wordt begeleid door Jan Van Loo van Wallfish. Jan is een (post-)industrieel ontwerper en peer-to-peer (P2P) predikant gefascineerd door technologie voor duurzame gedrags-verandering. Hij liep stage bij AGC Flatglass-Europe, het Deens Technologisch Instituut en bij het Meyvaert Museum en deed inspiratie op in Zuid-Amerika voordat hij zijn eigen onderzoekstraject rond duurzame samenwerkingsvormen begon waarvoor hij in 2013 Wallfish oprichtte.

Wallfish richt zich tot creatieve makers en kenniswerkers om samen te werken aan een nieuw economisch model, gebaseerd op peer-productie. Dit doen ze voornamelijk door co-creatie-trajecten op te zetten rond productsystemen. Hiervoor ontwikkelen ze op dit moment een online platform en vooral een offline P2P-productiehal.

Jan Van Loo begeleidde eerder reeds het co-creatie traject dat leidde tot de verdere ontwikkeling van de BeeCent, een complementaire munt om kennisdelen te stimuleren.