Masterclass Duurzame Ontwikkeling met USOS

17/04/2015 - 18:00 to 19/04/2015 - 15:00
Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent
België

De Masterclass zal worden georganiseerd in hechte samenwerking met de Universitaire Stichting Ontwikkelingssamenwerking (USOS) van de Universiteit Antwerpen. De Masterclass zal plaatsvinden in het Vredeshuis in Gent met overnachting in het nabij gelegen hostel De Draecke. 

Er zal ruimte zijn voor uitwisseling van kennis met alle deelnemers, maar zoals altijd zal er weer de moeilijke keuze gemaakt moeten worden tussen de drie verschillende boeiende trajecten. Let op het is als altijd, first come, first served, dus SCHRIJF JE HIER IN!

Er zal snel meer informatie volgen over de inhoud van de trajecten en de sprekers.

Gemeenschappelijk programma:

  • Duurzame gegidste stadswandeling in Gent
  • Grondstoffenschaarste simulatiespel
  • Open Spaces

Key note spreker: Maria Westerbos (Directeur Plastic Soup Foundation) - Maria Westerbos is expert op het gebied van massacommunicatie met inzet van zowel traditionele als nieuwe media. Zij is strateeg waar het gaat om maatschappelijke verandertrajecten met een bijna feilloze intuïtie voor uiteenlopende doelgroepen. Als andragologe (mens-en veranderkunde) komt ze op onze Masterclass een inspirerende key note geven over transitie van mens en maatschappij. In 2011 richtte ze de plastic soup foundation om de plastiekafval problematiek de wereld uit te helpen en in 2014 stond ze in de Duurzame 100 lijst van Nederlandse Trouw-magazine.

 

Trajecten:

Water

Drinkbaar water is een schaars goed, ook bij ons. Recent voorspelde het Rekenhof dat er in Vlaanderen watertekort dreigt indien we niets doen aan onze huidige waterconsumptie.  Structurele aanpassingen in industrie en huishoudens dringen zich op.

Andere delen in de wereld kampen al langer met waterschaarste en ja, ook daar zijn jij en ik betrokken partij.  Het katoenen T-shirt  die je tijdens de solden koopt, de koffie die je nodig hebt om de dag door te komen en de gouden ring die je aan jouw geliefde geeft: het heeft allemaal een impact op watervoorraden in de wereld, zij het indirect.

In dit traject leer je over de directe en indirecte impact op water. Tegelijk ontdek je hoe Noord en Zuid zich wapenen tegen waterschaarste en hoe productieprocessen duurzaam gemaakt worden.  Train alvast jouw taalspieren, want dit traject is zowel in het Engels, Frans als in het Nederlands!

  1. Dirk Glas - De Belgische ngo Protos zet zich in voor een beter waterbeheer in landen in ontwikkeling. Dirk Glas ondersteunt Protos als geografisch raadgever voor de Grote Meren en Madagaskar, en als thematisch verantwoordelijke voor drinkwater. Tijdens zijn lezing vertelt hij hoe Protos mee zoekt naar een duurzame omgang met water in het Zuiden.
  2. Mesfin M. Mekonnen - Postdoc researcher at the University of Twente, the Netherlands. He holds an MSc degree (with distinction) in Environmental Science from UNESCO-IHE and a PhD degree in Water footprint assessment from University of Twente. Mekonnen has extensive research experience on water footprint assessment and had published large number of articles in high impact journals. He has co-developed the Globalization of Water Role Play. During this session, dr Mekonnen will elaborate on the water footprint assessment and will invite you to participate in the role play.
  3. Prof. Abderrahmane El Harradji - La région 'Oriental' est la partie du Maroc dont la majorité des Marocains résidant en Belgique provient. Après des décennies de négligence sous le roi précédent, Hassan 2, la région a récemment connu un développement social et économique rapide, également grâce à l’aide de la diaspora marocaine. D'un côté, cette évolution donne de l'espoir à la population, de l'autre elle met sous pression les ressources naturelles.  A travers sa présentation, le Professeur El Harradji explique les développements actuels et les défis pour le futur quant à la gestion d’eau. Monsieur El Harradji est géographe à l’Université Mohamed Premier à Oujda, la capitale de la région 'Oriental'.

 

 

Energie

Het is een enorme uitdaging om eenieder in voldoende betaalbare betrouwbare energie te voorzien. De uitdaging is nog groter om dit op een zo milieuvriendelijke en duurzaam mogelijke manier te doen.  Essentieel in het streven naar een zo groen mogelijke energiebevoorrading is inzetten op energie-efficiëntie enerzijds en de ontwikkeling en uitbouw van hernieuwbare energiebronnen anderzijds. Inzetten op hernieuwbare duurzamere energie pakt bovendien niet alleen de klimaatverandering aan, maar creëert ook jobs en maakt minder afhankelijk van anderen.

Het potentieel om hernieuwbare energie uit te bouwen overal ter wereld is enorm. Er komt echter heel wat bij kijken en er bestaat geen ‘one size fits all’ oplossing. Hoe gaan we om met de implementatie ervan in de reeds bestaande energienetwerken? Hoe benaderen we de politieke -, technologische - en markt gerelateerde barrières? Met welke spelers moeten we allemaal rekening houden? Hoe kunnen de ontwikkelde landen de ontwikkelende landen hierbij helpen?

In dit traject bekijken we samen hoe deze overgang naar een zo groen mogelijke energiebevoorrading eruit zou kunnen zien.

  1. Aviel Verbruggen - is energie- en milieu-econoom, doctor in de toegepaste economische wetenschappen en hoogleraar aan Universiteit Antwerpen. Hij was voorzitter van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (1991-1995) en concipieerde en redigeerde de Vlaamse milieu- en natuurrapporten (1993-1998). Hij is sinds 1998 lid van het Intergovernmental Panel on Climate Change, het wetenschappelijke forum van de Verenigde Naties dat klimaatverandering bestudeert en in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

 

Co-creatie: Plastic Soup

Een zeldzame vogel verstrikt in een plastic zak, een Barbie dobberend in de rivier van je dorp en Heineken gadgets op onze Schelde…  Allen op reis naar een bestemming die elk jaar meer vakantieblijvers ziet toestromen:  de Atlantische vuilnisbelt.

Een groot probleem, zeg je, maar wat kan jij daar op je eentje aan doen? Daarom bundelen we de krachten en gaan samen met verschillende disciplines op zoek naar creatieve oplossingen,  om de zee terug aan de natuur te geven. Strijd jij mee tegen Atlantic Silicon Valley?