Sociare

Aan Nederlandstalige kant is Sociare de enige werkgeversorganisatie in de paritaire comités 329, 329.01 en 329.03. Daar onderhandelt ze namens haar leden met de vakbonden sectorale cao's over de arbeids- en loonsvoorwaarden in verschillende overlegstructuren en bij verschillende thema's:

  • interne overlegstructuren ter voorbereiding van de belangenbehartiging:
  • Algemene Vergadering, thematische adviesgroepen, Raad van Bestuur en Bureau
  • sectorale structuren: PC 329, PC 329.01, PC 329.03
  • intersectorale structuren: unisoc, Verso, BCSPO
  • fondsen voor bestaanszekerheid en opleidingsfondsen
  • thema's: bv. vrijwilligers, arbeidswetgeving, diversiteit, socialprofitakkoorden (o.a. VIA-akkoorden), sectorconvenant.

Bovendien biedt Sociare haar leden kwaliteitsvolle dienstverlening via:

  • eerstelijnsadvies (bv. via telefoon, e-mail, de kennisbank, de SociarE-zines en nieuwsberichten)
  • vorming (basiscursus PC 329, basiscursus kort, snelcursus 329, infosessies, ActuaPlus, workshops, vorming op maat)
  • advies op maat (consulting en procesbegeleiding)
  • ondersteuning bij netwerking (bv. via middagsessie)

Zo verstrekt zij kwaliteitsvolle informatie, vorming en service aan de werkgevers en de leden in het bijzonder inzake zoveel mogelijk aspecten van tewerkstelling van personeel en van organisatiebeheer.

Elke organisatie -met personeel- die onder PC 329 voor de socioculturele sector valt, kan bij Sociare aansluiten.

Contact

Adres: 
Socioculturele werkgeversfederatie vzw
Ravensteingalerij 28 bus 3
1000 Brussel
België
Telefoon: 
T.: 
02 503 18 11
Links: